пятница, 18 февраля 2011 г.

ԲԱՍՅՈ / Հոքուներ

Թարգմանությունը` Նաիրի Զարյանի

***
Ամառային խոտեր:
Ահա նրանք, ընկած զինվորի
Փառքի երազանքները:

***
Դաժա~ն ճակատագիր:
Այս փառավոր սաղավարտի ներքո
Այսօր ծղրիդն է ծղրտում:

***
Ի~նչ լուռ է այս այգին:
Ժայռերի սիրտն է թափանցում
Ծղրիդների խաղաղ երգը:

***
Գարու հասկից
Ես բռնեցի, որ վայր չընկնեմ...
Ինչքան դժվա~ր է բաժանման րոպեն:

***
Ձկնորսի խրճիթին մոտիկ,
Խեցու կույտերին խառնված,
Իր երգն է ծորում մի ճպուռ:

***
Օ~, այս ամայի ճանապարհը:
Խտանում է մշուշը աշնան,
Եվ չկա մի շունչ կենդանի:

***
Մի ճյուղից մյուսի վրա
Կաթիլն է հոսում կամացուկ...
Օ, գարնան անձրև:

***
Լուսինը ինչքա~ն է պայծառ...
Մակընթացության ալիքը
Կարծես մոտեցել է սեմին...

***
Այգում ձմեռվա գիշեր:
Նուրբ թելից է կարծես և' լուսինը.
Ե'վ ճպուռը հազիվ լսելի:

***
Լուսինն է սուրում ամպերի միջով,
Մինչ ամենուրեք ծառերը կանաչ
Շարունակում են անձրև թոթափել:

***
Մերկ ճյուղի վրա
Նստած է մենակ մի ագռավ...
Աշնան երեկո...

***
Ծովի հեռուն մթնում է գնալով:
Միայն վայրի բադերն այնտեղ
Կռնչում են պղտոր-ճերմակ:

ՄԱՀԱՄԵՐՁԻ ԵՐԳԸ

Իմ ճանապարհին ես հիվանդացա:
Եվ երազի մեջ ես թափառում եմ
Արևից այրված արտերի վրա:

1 комментарий: